POLITIKA KVALITETA

Rukovodstvo Ekozaštite je opredeljeno za neprekidno unapređivanje integrisanih sistema menadžmenta:

  • Kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001,
  • Životne sredine, u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001 i
  • Bezbednosti i zdravljem na radu, u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001.

Organizacija je usmerena na zadovoljavanje i prevazilaženje potreba i očekivanja svojih korisnika, i u skladu sa tim radi na podizanju nivoa kvaliteta usluga i doslednoj primeni odgovarajućih zakonskih propisa i standarda iz predmetne oblasti.

Najviše rukovodstvo je posvećeno zaštiti životne sredine, odgovornom, racionalnog korišćenju prirodnih resursa, minimizaciji negativnog uticaja, ali i širenju svesti o značaju zaštite životne sredinu u zajednici u kojoj posluje.

Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu je integrisan u ukupno poslovanje organizacije u cilju održavanja nultog nivou rizika za zaposlene i primena programa prevencije u svim procesima rada.

Visoka profesionalnost u obavljanju poslova, odgovornost, obuka i motivisanost svih zaposlenih u organizaciji omogućava ostvarivanje iskazane špolitike i ciljeva. 

Najviše rukovodstvo se obavezuje da odredbe politike kvaliteta, životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu prenese svim zainteresovanim stranama i da obezbedi uslove za njeno sprovođenje i dalje unapređenje, dok se u ostvarenju navedenih odredbi očekuje maksimalan doprinos svih zaposlenih uz poštovanje odnosnih zakona i propisa.

sertifikati