ISO - 14001Standard ISO 14001 ili Sistem menadžmenta zaštite životne sredine predstavlja upravljanje uticajima organizacije na životnu sredinu.  ISO 14001 nam omogućava da na pravi način upravljamo procesima koji su potencijalno štetni za životnu sredinu. Svrha ovog standarda je da podizanjem ekološke svesti stvorimo ekološki odgovorno radno okruženje, primenom dugoročnih ekoloških planova.
iso 14001
Moderno doba nosi sa sobom niz štetnih faktora koji se prvenstveno odražavaju na životnu sredinu. Ekološka svest nam nalaže da u procesu očuvanja životne sredine prov krenemo od nas samih. U EU i Republici Srbiji su na snazi strogi ekološki propisi, a najbolji način regulisanja poslovanja u ovom smislu je implementacija standarda ISO 14001 . Brojni su pozitivni efekti Upravljanja procesima i proizvodima koji utiču na životnu sredinu. Od smanjenja zagađenje kroz racionalnu potrošnju, preko zaštite zdravlja zaposlenih i okoline do davanja ličnog primera i sticanja većeg poslovnog ugleda.