Za Profesionalne Korisnike
EKODER - parafinska kocka

Parafinizirani mamak za glodare, na bazi aktivne materije bromadiolona., prodaje se u pakovanju od 0,5 kg za maloprodajne objekte i od 13 kg za profesionalne korisnike.

Preparat je razvijen u preduzeću Ekozaštita, sa namerom da dobijemo pouzdan i atraktivan mamac za glodare. Veliko pakovanje je prvenstveno namenjeno profesionalnim korisnicima, dok se malo pakovanje može naći u u prodaji u poljoprivrednim i veterinarskim apotekama.

Preparat se odlikuje visokom atraktivnošću za glodare, zahvaljujući kvalitetinim sirovinama i atraktantima koje se koriste u proizvodnji. Veoma je otporan na atmoseferske uslove, jer poseduje adekvatan procenat parafina koji štiti zrna pšenice od vlage.


Ekoder - Parafinska kocka
Ekoder - Parafinska kocka
Ekoder - Parafinska kocka