Za Profesionalne Korisnike
Deratizaciona kutija EKOBOX EB 01 - crna

Deratizaciona kutija EKOBOX EB 01 - providna

Deratizaciona kutija EKOBOX EB01 je nastala u preduzeću Ekozaštita, kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u kontroli populacije glodara. Prilkom kreiranja ove deratizacione kutije, u preduzeću Ekozaštita smo pred sobom imali jedinstven cilj, a to je kreirati veoma pozdanu i čvrstu deraitzacionu kutiju, koja ispunjava sve stroge zahteve HACCP sistema i drugih međunarodnih standarda, a koja je, pored svega toga i dalje ekonomski veoma isplativa. Deratizaciona kutija EKOBOX EB01 je dostupna u crnoj boji i providna.

Savremena, čvrsta, pouzdana i finansijski povoljna, EKOBOX EB 01 deratizaciona kutija ispunjava sve specifične zahteve profesionalnih pružalaca DDD usluga:

  • Izgrađena je od čvrste plastike, visokog sjaja, sa dodatnim pojačanjem poklopca - na taj način sprečava se lomljenje kutije pri intezivnom korišćenju, kao i olakšano apliciranje različitih načina obeležavanja;
  • Poseduje 2 tačke zaključavanja - na ovaj način sprečava se eventualno krivljenje kutije usled izloženosti atmosferskim uslovima, što je redovna pojava kod deratizacionih kutija sa jednom, centralnom tačkom zaključavanja;
  • Poseduje drenažne otvore - iskustvo je pokazalo da se u deratizacionim kutijama često zadržava voda nakon atmosferskih padavina ili nakon pranja objekta oko koga se kutije nalaze. Drenažni otvori omogućavaju isticanje vode koja se nađe u kutiji, i na taj način produžava se trajnost postavljenih mamaka.
  • Poseduje otvore za fiksiranje kutije za podlogu, u horizointalnom i vertikalnom postavljanju - kutija je pogodna za postavljanje u oba položaja dnom uz podlogu (horizontalni položaj) ili dnom uz zid (vertikalni položaj), i u oba slučaja ima po 2 opcije fiksiranje. Pogodnja je za fiksiranje lepljenjem, šrafljenjem kao i PVC vezicama.
  • Kutija ima sigurnosnu šipku za fiksiranje deratizacionih mamaca;

Kutija je pogodna za korišćenje svih vrsta čvrstih mamaka za glodare (parafiniziranih, mekih, peletriranih, rasutih).


Ekobox EB 01
Ekobox EB 01
Ekobox EB 01
Ekobox EB 01
Ekobox EB 01